DOES THE JOB!

Tanks and splitsingskolommen in Gent
In een bestaande en volgebouwde chemische fabriek moesten opslagtanks en splitsingskolommen worden verwijderd en gesloopt. Met uitvoering van de werken in het midden van de fabriek, was de uitdaging om materiaal en methoden in te passen om de items te verwijderen terwijl de fabriek nog operationeel was. Vanwege de gevaarlijke omgeving werden de tanks en kolommen compleet uit gehesen en naar een sloopgebied buiten de fabriek getransporteerd. Daar is alles gesorteerd en verschroot.

Het hele werk is uitgevoerd in een periode van 2 weken waarin vier tanks en twee splitsingstorens inclusief fundering compleet verwijderd zijn.